Faculty Member

Our Educators

Admin

Annapoorani

Sumathi

Vimala

Shivani

Homeroom Teachers

Jayashree

Kavitha

Nivedita

Varsha

Bhargavi

Rajini

Rekha

Sumita

Vijayapriya

Zehra

Mangalagowri

Peter

Gitanjali

Shyamala

Vidya

Subject Teachers

Shyamala

Bhavadharaini (Theatre - Crea-Shakti)

Bhavani ( Music - Preludio)

Minu (Science)

Bose (PHE)

Diann (Visual Art & Design)

Karthick (Theatre - Crea Shakthi)

Surabhi (Hindi)

Prarthana (Dance)

Prasanna (Math & Spanish)

Shameer (Music - Preludio)

Manikandan (Dance)

Uma (Tamil)

Usha (Hindi)

Peter

Suparna

Scarlet (Spanish)

Teacher - Partner

Milcah

Jayalakshmi

Varsha

Vidya Satheesh

Monisha

Nandita Joseph ( Spanish)