Faculty Member

Our Educators

Admin

Annapoorani

Amudha

Sumathi

Vimala

Shivani

Homeroom Teachers

Jayashree

Kavitha

Nandita

Nivedita

Rajalakshmi

Rajini

Rekha

Subhashini

Vijayapriya

Zehra

Diann

Suparna

Sumita

Vaishali

Subject Teachers

Aruna (Spanish)

Bhargavi (Science & Visual Art)

Bhavadharaini (Theatre - Crea-Shakti)

Bhavani ( Music - Preludio)

Bose (PHE)

Diann (Visual Art & Design)

Karthick (Theatre - Crea Shakthi)

Minu (Science)

Prarthana (Dance)

Prasanna (Math & Spanish)

Shameer (Music - Preludio)

Surabhi (Hindi)

Uma (Tamil)

Usha (Hindi)

Manikandan (Dance)

Teacher - Partner

Shruthi

Teresa

Varsha

Vidya Satheesh

Ishwarya

Jayalakshmi

Mangalagowri

Milcah

Abhinaya

Manjusha

Dikshita

Gayatri

Monisha