Faculty Member

Our Educators

Vidya

Minu

Zehra

Gitanjali

Jayashree Venkat

Kavitha

Nivedita Naidu

Varsha

Krithiga Bupathy

Dahlia Amaldev

Sumita

Sathya Gunasekaran

Milcah K

Vandana Karthikraja

Vidya Satheesh

Roopa Radhakrishnan

Varsha Asrani

Bindu Jose

Jayalakshmi

Usha Rao

Subject Teachers

Charmaine Jesudoss

Uma Maheswari

Jeffrey Yates

Ritika Rachel Thomas

Suparna Banerjee

Bose Rajesh

Diann Fernando

Priyanka Sidar ( Spanish)

Swathitha Soundarajan (Math)

Prasanna (Math & Spanish)

Scarlet (Spanish)

Karthick (Theatre)

Vivek Tripathi (Hindi)

Admin

Annapoorani

Sumathi Sathish

Vimala Shanmugasekar

Shivani Chokhani

Varshini

M.B Scindia Bama